Les associacions patronals suquen diners a dojo de les administracions públiques

by delpeu

Els que demanen austeritat.

Els sindicats i les organitzacions patronals tenen dues vies principals de finançament a través dels fons públics, que són les que els corresponen legalment en funció de la seva representativitat i les que provenen de les accions de formació que duen a terme. A més, poden acollir-se a les ajudes per a altres programes que puguin entrar de manera puntual en el seu camp d’activitat. Per la seva representativitat, els sindicats espanyols van rebre el 2010 una suma de 15,8 milions d’euros, dels quals 6,4 milions van anar a CCOO i 6,1 milions a la UGT. A més, per participar en els organismes consultius del Ministeri de Treball, van rebre 1,0 i 1,1 milions més respectivament. Però, per aquest mateix concepte, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) va rebre en el mateix exercici 2,1 milions d’euros. Pel que fa als diners que ha rebut per la seva representativitat –en no estar subjecta a resultats obtinguts en eleccions democràtiques, com passa a les empreses per escollir els representants dels treballadors– hi ha molt més obscurantisme.

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/06/les_associacions_patronals_suquen_a_dojo_de_l_erari_public_30321.php

Anuncis