El Grup Godó s’emporta el 40% de les subvencions a mitjans de comunicació de la Generalitat.

by delpeu

El grup Godó es va endur l’any passat el 40% de les ajudes que la Generalitat va donar als mitjans de comunicació catalans, sumant tots els sectors; premsa –tant en paper com a Internet–, ràdio i televisió. Les dades del quadre que reproduïm en aquesta pàgina –extretes totes del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)– són força eloqüents. El Departament de Presidència va adjudicar l’any passat subvencions a mitjans en català o en aranès per un import global de 3,64 milions d’euros. D’aquests, 1,45 milions (40%) van anar a les diferents empreses del grup Godó.

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/06/el_grup_godo_s_endu_el_40_de_les_ajudes_de_la_generalitat_a_mitjans_de_comunicacio_30327.php

Anuncis