Els mitjans cobreixen Eurovisió, però passen per alt les protestes democràtiques

by delpeu

Dissabte passat milions d’Europeus van estar pendents de les seves televisions per gaudir del festival musical d’Eurovisió, que enguany se celebrava a l’Azerbaidjan, però molts pocs d’aquests –o com a mínim pel que respecta als espectadors catalans-s’hauran assabentat de les protestes pro-democràtiques durament reprimides que han succeït al país.

http://www.media.cat/2012/05/30/els-mitjans-cobreixen-eurovisio-pero-passen-per-alt-les-protestes-democratiques/

Anuncis