“Autopistes: el gran negoci de la burgesia catalana”: Abel Caldera

by delpeu

Una part molt significativa del discurs antipeatges posa èmfasi en el greuge comparatiu que en aquest aspecte hi ha entre els Països Catalans i la resta de l’estat. Si bé la comparativa dóna uns resultats irrefutables, el cert és que les autopistes són un negociat dels poders econòmics autòctons, en especial de la burgesia barcelonina. Amb el beneplàcit -i benefici mútu- de l’estat, però també de la Generalitat.

http://marxismocritico.com/2012/05/27/autopistes-el-gran-negoci-de-la-burgesia-catalana/

Anuncis